25
Bře 14

Primárním účelem nátěrů je ochrana konstrukcí před korozí, zvětráváním a následným trvalým poškozením. Nátěry se pro vádí u téměř všech druhů materiálů jakými jsou především ocel, dřevo, betony, omítky, hliník a další. Dalším účelem nátěrů je estetická úprava, která jim dodává originální vzhled a vytváří v globálním měřítku  lepší životní prostředí.

Nátěry ocelových konstrukcí

Nátěry ocelových konstrukcí se provádí především z důvodů antikorozní ochrany, která poškozuje ocel a může docházet ke ztrátě únosnosti a ušpinění jiných konstrukcí. na ocel se používají také protipožární nátěry, které se v případě zvýšeného žáru napění a prodlouží tak únosnost konstrukce na dobu potřebnou k evakuaci osob.

Nátěry dřevěnných konstrukcí

Dřevěnné konstrukce jsou nejnáchylnějším materiálem proti poškození jelikož jsou přírodním materiálem. Proto je zapotřebí chránit je napouštěcími oleji, laky a barvami. Stejně jako ocelové konstrukce je možné i dřevo chránit protipožárními nátěry. U dřevěnných materiálů je zapotřebí častěji provádět obnovovací nátěry než u jiných materiálů.

Nátěry betonů

Nátěry betonů se provádí buď speciálními impregnacemi nebo barevnými nátěry, které chrání beton proti vodě a mrazu, které ho poškozují.

Nátěry omítek

Nátěry omítek se provádí buď akrylátovými barvami nebo silikonovými nebo silikátovými barvami, které mají vysokou omyvatelnost a výbornou odolnost proti chemikáliím a kyselým deštům.